طلب اللجوء في فرنسا

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 3 juillet 2018 ]

روند درخواست پناهندگی، که در سال 2015 تغییر پیدا کرده، علارغم تغیرات جهت ساده ساختن آن، این روندهمچنان پیچیده بوده و در بعضی موارد براحتی قابل درک نمی باشد.

هدف از این برگه ها دادن اطلاعات ضروری برای پناهندگان جهت تحویل درخواست پناهندگی، مشخص نمودن حقوق آنان و اجتناب نمودن از تله های دستگاه های اداری فرانسه می باشد. این معلومات برای صدها مهاجر و پناهجو که از لحاظ مادی و کمک قضایی و اداری بی بهره می باشند ظروری بوده . برخی از پناجوها به مراکزی فرستاده شده اند که درآنجا اغلابآ به هیچگونه کمکی دسترسی ندارند. برخی دیگرپناجوها همچنان در خیابان ها در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند. زیرا امکان دسترسی به مسکن برای تمامی پناجوها وجود ندارد.

توجه:
- همواره یک کپی از مدارک تحویل داده شده به دستگاه های اداری را نگاه دارید.
- از تحویل اصل مدارک خودداری فرمایید.

یک گروه متشکل از انجمنهای مختلف برای آگاه ساری متقاضیان پناهندگی از حقوق خود توسط Dom’asil, Gisti Cimade, ATMF و شبکه وکلای الناElena دایر شده است. دفتر این گروه واقع در 10, rue Affre 75018 Parisروزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:00 الی 16:30 باز می باشد.


Sommaire


Tout le document en une seule page


[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 3 juillet 2018, 15:06
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5309