7. Mirgaa hojjii hojachuu

Toutes les versions de cet article :

[ Dernier ajout : 21 mars 2019 ]

Biyyaa farnsaayiitii gaffii maxanttuummaa dhiysitana boda jii’aa murasaaf mirgaa hojjii hojachuu hin qabdanii.

Garuu gaffii maxanttuummaa dhiyesitan jii’aa 9 boda akkataa ittii fuffuu yoo ta’atan hayamaa hojjii hojachuu gafachuu nii dandesanii :

  • Ofpran gaffii maxanttuummaaf yoo murtii hin murteesee si l’Ofpra n’a pas rendu sa décision sur votre demande d’asile ;
  • Cour nationale du droit d’asile (CNDA) biraa gaffii oliiyannoo yoo dhiyesitan

Adeemsaa hayamaa hojjii hojachuuf wan godhamuu :

1. duran hojjachisttuu argachuu qabdanii. Itti anee odeefannoo dhiyesuu qabdanii :

2. Galmee wal qabdanii idoo jiirenya ardaa preefeekuturii akka demtan.

Preefeekuturii murtii hayamaa kennuu yookaan diduu nii danda’a. Fakenyaf hojjiin isiiniif kenamuu yadamee biyyaa farnsaayii keessaa namotaa heduu hojii hin qabnee yoo hojachuu danda’an isiiniif diduu nii danda’anii yoo hayamnii isiiniif hin kenamnee hajaa mana murtii biraa diyesuu nii dandesanii. Adeemsaaf akka isiin gargaaruuwalda namootaa lammii biyyaa alaa egduu abukaatoo biraa demaa.

Yoo hayamnii hojjii hojachu isiiniif kenamee hoojachistuu kesan wajjiin jalqabuu nii dandesanii.

Beeksisaa : kubaaniiyaa ittii hojatan jiijiiruu hin dandesanii. Tajajiilaahayamaa hojjii hojachuun waligaltee hojii preefeekutriif agarsiistan qofaa dha.

Yoomuu yeroon waligalteen dhumuu (CDDs ta’uu interim kan jedhamuu hojjii amyaa) yookaan osoo hin barbadiin yoo hojjii isiin irraa hafee mirgii keesan kanan gadii dha :

  • Pole emploi kan jedhamuu wajjiiraa namootaa hojjii hin qabnee akka tau’uumsaatii oguumaas baruumsaa kennuu (Pole emploi dhan wal-mariadha).

[retour en haut de page]

Dernier ajout : mardi 14 juin 2016, 16:14
URL de cette page : https://www.gisti.org/spip.php?article5374